8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Bestämmelserna i den litauiska civillagen om samlevnad utan registrerat äktenskap eller om registrerat partnerskap har inte ännu trätt i kraft.