5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

Prenehanje zakonske zveze ali ločitev povzroči prekinitev režima skupnih pridobitev. Rezultat slednjega je prenehanje in likvidacija skupnega premoženja (člen 1392 CC). Prenehanje zakonske zveze povzroči tudi konec zakonske zveze.

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

Premoženje se razdeli, kot sledi. Najprej se pripravi popis (člen 1396 CC) premoženja (člen 1397 CC) in obveznosti (člen 1398 CC). Po zaključku navedenega se najprej poplačajo skupni dolgovi, bodisi v denarju bodisi v skupnem premoženju (členi 1399-1400 CC). Upniki zadržijo svoje pravice do popolnega poplačila (člen 1401 CC). Po izplačilu upnikov se izplačajo zapadla nadomestila in povračila posameznemu zakoncu (člen 1403 CC), preostanek pa se v enakih delih razdeli med moža in ženo ali njune dediče (člen 1404 CC).

Iz delitve je izključeno osebno premoženje, ki ga ni mogoče razdeliti, ker pripada lastniku. To premoženje je našteto v členu 1346 CC.

Kljub temu, da je družinski dom (prebivališče zakoncev) izvzet iz delitve premoženja, ga lahko sodišče v primeru, da pripada enemu zakoncu, dodeli drugemu zakoncu, če je slednji odvisen od nadaljnje uporabe doma za zadovoljevanje svojih življenjskih potreb, ali če ima skupni otrok bistveno potrebo po nadaljnji uporabi doma (člen 96 CC).

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

Po pripravi popisa se poplačajo skupni dolgovi, bodisi v denarju bodisi v skupnem premoženju (členi 1399-1400 CC). Upniki zadržijo svoje pravice do popolnega poplačila (člen 1401 CC).

5.3. Ali lahko en zakonec zahteva izravnalno plačilo?

Če ločitev ali prenehanje zakonske zveze povzroči škodljivo ekonomsko neravnovesje za enega zakonca, je prikrajšani zakonec upravičen do nadomestila, ki je lahko v obliki začasnih ali odprtih plačil preživnine ali enega samega plačila. O nadomestilu se lahko zakonca dogovorita v ureditvenem sporazumu, ki ga odobri sodnik, če tega sporazuma ni, pa ga lahko določi sodnik ob upoštevanju določenih okoliščin (člen 97 CC). Poleg tega je zakonec, ki je deloval v dobri veri, v primeru razveljavitve poroke upravičen do nadomestila (člen 98 CC). Plačila preživnine se lahko v primeru pomembnih sprememb okoliščin prilagodijo (člen 100 CC). V nekaterih primerih pa se lahko pravico do preživnine tudi izgubi (člen 101 CC).

5.3.1. V primeru premoženjskega razmerja, kjer se v zakonu pridobljeno premoženje deli na enake dele:
- Ali je zahtevek potrebno izpolniti s plačilom ali v naravi?
- Kako se zahtevek ocenjuje?
- Kakšna je količina izravnalnega plačila?
- Kdaj se zahtevek odredi?

V primeru režima skupnih pridobitev poravnavo zahtevka za nadomestilo in izračun, plačilo ter trajanje slednjega urejajo določbe, navedene v oddelku 5.3.

5.3.2. V drugih primerih (premoženjska razmerja, kjer se v zakonu pridobljeno premoženje ne deli na enake dele)?

Za ostale sisteme zakonskega premoženja se uporabljajo ista pravila (v oddelku 5.3.).