5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

V primeru prenehanja zakonske zveze se skupno premoženje zakoncev razdeli. Najprej se izloči osebno premoženje zakoncev. Nato se izplača nadomestila in odplača dolgove. Navsezadnje vsak zakonec prejme polovico skupnega premoženja zakoncev. Pravilo enakih deležev je obvezno, kar pomeni, da je vsaka pogodba, ki določa drugače, nična in neveljavna (člen 1730 CC). Tudi, če sta zakonca določila, da se za njuno premoženje uporablja načelo univerzalnega skupnega premoženja, zakonca v primeru prenehanja zakonske zveze prejmeta le tisto, do česar bi bila upravičena v skladu z zakonskim režimom skupnega premoženja zakoncev (člen 1790 CC).

Če zakonca ne dosežeta sporazuma o delitvi njunega skupnega premoženja, delitev izvrši sodišče. Če se zakonca sporazumeta o delitvi njunega skupnega premoženja, se slednja izvrši v prisotnosti notarja civilnega prava ali na matičnem registru.

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

Med delitvijo skupnega premoženja zakoncev se razdeli tudi skupne dolgove. Ta delitev pa za upnike velja le, če nanjo pristanejo.

5.3. Ali lahko en zakonec zahteva izravnalno plačilo?

Če vrednost premoženja, ki ga zakonec prejme pri delitvi premoženja, presega delež, do katerega je upravičen, se lahko zakonca sporazumeta o izenačitvi v naravi ali v obliki plačila. V tem primeru znesek izenačitvenega plačila izračuna notar civilnega prava v skladu z vrednostjo premoženja, dolgov in deleža posameznega zakonca v skupnem premoženju zakoncev. Če zakonca sporazuma ne moreta doseči, o izenačitvi odloči sodišče.