5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

To je odvisno od sprejetega režima zakonskega premoženja. V primeru izpodbijanja prenehanja zakonske zveze/ločitve o načinu razdelitve premoženja odloči sodišče. Če izpodbijanja ni, o slednjem odločita zakonca sama, kar pa mora ratificirati sodišče. Člen 1333 Civilnega zakonika določa, da se skupno premoženje zakoncev razdeli tako, da se vsakemu zakoncu dodeli polovico sredstev, ki spadajo v skupno premoženje zakoncev.

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

To je odvisno od sprejetega režima zakonskega premoženja. V primeru izpodbijanja prenehanja zakonske zveze/ločitve o načinu razdelitve premoženja odloči sodišče. Če izpodbijanja ni, o slednjem odločita zakonca sama, kar pa mora ratificirati sodišče. Člen 1333 Civilnega zakonika določa, da se v primeru razdelitve skupnega premoženja zakoncev vsakemu zakoncu dodeli polovico obveznosti, ki spadajo v skupno premoženje zakoncev.

5.3. Ali lahko en zakonec zahteva izravnalno plačilo?

V okviru režima skupnega premoženja zakoncev mora vsak zakonec v primeru, da je skupno premoženje zakoncev uporabil za odplačilo svojih lastnih dolgov, izplačati povračilo skupnosti (člen 1331. odstavek 1 CC). Če je bilo za odplačilo skupnega dolga ali za naložbo v skupno premoženje zakoncev uporabljeno osebno premoženje zakonca, ima ta pravico do povračila (člen 1331, odstavek 2 CC). To povračilo se izvrši v obliki prenosa denarja (člen 1331, odstavek 3 CC).