5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

Domneva se, da sta deleža obeh zakoncev v skupnem premoženju enaka (člen 3.117(1) CC).

Pred delitvijo skupnega premoženja zakoncev se najprej ugotovi skupno premoženje zakoncev in nato posebno premoženje posameznega zakonca. Skupno premoženje se najprej uporabi za poravnavo že zapadlih obveznosti, ki bremenijo skupno premoženje. Morebiten ostanek skupnega premoženja se deli med zakoncema v enakem deležu, razen v primerih, navedenih v Obligacijskem zakoniku (člen 3.118 CC).

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

Zakonca ostaneta odgovorna za skupne obveznosti tudi po razvezi kot sodolžnika.

5.3. Ali lahko en zakonec zahteva izravnalno plačilo?

Kjer sodišče enemu zakoncu prisodi premoženje, ki presega njegov delež v skupnem premoženju, je zakonec dolžan drugemu izplačati nadomestilo (člen 3.117(3) CC).