5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

„Informace dostupné na této stránce nejsou aktuální, protože nepřihlíží ke změnám, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 1 January 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 1 Janvier 2014.“

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

V skladu s češko zakonodajo pride do prenehanja režima skupnega premoženja v primeru razveze, smrti enega izmed zakonca, oziroma v številnih drugih primerih, navedenih v zakonu. Ob prenehanju režima se skupno premoženje razdeli v skladu z načelom, da je delež obeh zakoncev v skupnem premoženju enak. Ne glede na to pa zakon navaja, da je treba v postopku posebej upoštevati potrebe mladoletnih otrok, kot tudi prispevek vsakega izmed zakoncev k družini in trud vsakega zakonca k pridobivanju in vzdrževanju skupnega premoženja. Pri ugotavljanju obsega vloženega truda se upošteva prispevek vsakega izmed zakoncev k skrbi za otroke in vzdrževanju skupnega gospodinjstva (člen 149, odstavek 2 in 3 Obligacijskega zakonika). Enaka pravila se uporabijo v primeru povečanja ali ožanja obsega skupnega premoženja zakoncev s poročno pogodbo (člen 149, odstavek 4 Obligacijskega zakonika).

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

Oba zakonca ostaneta solidarno odgovorna za obveznosti iz naslova skupnega premoženja (člen 149, odstavek 2 Obligacijskega zakonika). Zakonca pa sta ločeno odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz posebnega premoženja posameznega zakonca.

5.3.1. V primeru premoženjskega razmerja, kjer se v zakonu pridobljeno premoženje deli na enake dele:
- Ali je zahtevek potrebno izpolniti s plačilom ali v naravi?
- Kako se zahtevek ocenjuje?
- Kakšna je količina izravnalnega plačila?
- Kdaj se zahtevek odredi?

V Češki republiki se režim skupnosti presežkov ne uporablja.

5.3.2. V drugih primerih (premoženjska razmerja, kjer se v zakonu pridobljeno premoženje ne deli na enake dele)?

Vsak izmed zakoncev je upravičen zahtevati povračilo svojega prispevka k skupnem premoženju iz svojih lastnih sredstev, in mora plačati nadomestilo za vse, s čimer je obremenil skupno premoženje v korist svojega posebnega premoženja (člen 149, odstavek 2 Obligacijskega zakonika). Nobena posebna pravila ne urejajo vprašanja, ali se nadomestilo opravi v denarju ali naravi.