5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

Premoženjsko razmerje med zakoncema preneha; sledi obvezna likvidacija in delitev premoženja med zakoncema. Ta je odvisna od veljavne ureditve premoženjskih razmerij med zakoncema.

Ko preneha z zakonom določena ureditev, se premoženje, ki se šteje za skupno premoženje, avtomatično prenese v skupno last "skupnosti po njenem prenehanju", za katero – pred likvidacijo in delitvijo – se uporabljajo pravila splošnega prava o solastništvu (člen 577-2 CZ). Pred likvidacijo in končno delitvijo premoženja med zakoncema se ugotovi natančna sestav vseh treh oblik premoženja (primerjaj z vprašanjem 2.1.) (1427.–1449. člen CZ).

Tudi po prenehanju razmerja univerzalnega skupnega premoženja, se premoženje, ki se šteje za skupno, avtomatično prenese v skupno last "skupnosti po njenem prenehanju".

V primeru prenehanja razmerja ločenega premoženja sledi obvezna likvidacija/delitev skupnega premoženja, ki obstaja.

V tem okviru zadevni zakonik določa pravila za (sodno) likvidacijo/ delitev (1205.–1224. člen Sodnega zakonika (SZ) [Code judiciaire = Judicial Code]).

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

To je odvisno od vrste dolgov. Vsak zakonec jamči ločeno za svoje dolgove, ki ostanejo po delitvi premoženja med zakoncema. Zakonca sta solidarno odgovorna za skupne dolgove, ki ostanejo po delitvi premoženja med zakoncema (1439.–1441. člen CZ).

5.3. Ali lahko en zakonec zahteva izravnalno plačilo?

Ne, razen če sta zakonca s pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema že predvidela tak zahtevek za poravnavo in pogoje zanj ter načine za njegovo izvedbo.