6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

h3. Anglia şi Ţara Galilor, Scoţia, Irlanda de Nord: Bunurile imobile şi mobile ale unei persoane decedate vor fi transferate, în momentul decesului, fără a aduce atingere niciunei dispoziţii testamentare, „reprezentantului personal al decedatului”. * Reprezentantul personal este denumit *„executor”* ( _“executor-nominate”_ în Scoţia), dacă a fost numit de către testator în testament. * Reprezentantul personal este denumit „administrator” ( _“executive-dative”_ ), dacă a fost numit de către tribunalul de succesiuni (respectiv, de judecător în Scoţia). Averea unei persoane decedate este administrată de către reprezentantul personal al acesteia. Reprezentantul personal * plăteşte datoriile celui decedat * distribuie bunurile şi transferă proprietăţile către beneficiari. Aşadar, nu este necesară o acceptare a succesiunii. Cu toate acestea, beneficiarul unei părţi dintr-o succesiune ab intestat poate renunţa la partea ce i se cuvine din aceasta.