6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Dacă regimul matrimonial al bunurilor aplicabil este comunitatea de bunuri, soţul supravieţuitor are dreptul la o jumătate din bunurile comune indivize, iar cealaltă jumătate devine patrimoniul succesoral al soţului decedat. Soţul supravieţuitor ocupă o poziţie specială în legea succesiunii: potrivit legii, dacă soţul supravieţuitor moşteneşte alături de copii, toate bunurile din patrimoniul soţului decedat îi sunt atribuite cu obligaţia de a plăti datoriile (a se vedea art. 4:13 din BW ş.u.). Dacă testamentul defunctului prevede că soţul supravieţuitor nu va moşteni nimic sau dacă acesta din urmă se află altfel în nevoie, soţul supravieţuitor poate solicita moştenitorilor dreptul de utilizare şi de uzufruct asupra fostei locuinţe conjugale (a se vedea art. 4:28 şi art. 4:29 din BW) şi poate solicita dreptul de uzufruct asupra altor bunuri (a se vedea art. 4:30 din BW).