6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

La moartea unuia dintre soţi, drepturile soţului supravieţuitor depind de existenţa sau absenţa unui testament lăsat de soţul decedat. Dacă soţul decedat nu a lăsat niciun testament şi niciun descendent, soţul supravieţuitor are dreptul să primească întregul patrimoniu succesoral al soţului decedat ( secţiunea 67 alin. (1) din Legea succesiunii 1965). Dacă soţul decedat nu lasă niciun testament, având drept succesori soţul supravieţuitor şi copiii, soţul supravieţuitor are dreptul să primească două treimi din patrimoniul succesoral ( secţiunea 67 alin. (2) lit. (a) din Legea succesiunii 1965 ). Dacă soţul decedat lasă un testament, fără a avea copii, soţul supraviețuitor are dreptul să primească jumătate din patrimoniul succesoral ( secţiunea 111 alin. (1) din Legea succesiunii 1965), indiferent de termenii testamentului. Dacă testatorul este căsătorit şi are copii, soţul supravieţuitor are dreptul legal la o treime din patrimoniul succesoral ( secţiunea 111 alin. (2) din Legea Succesiunii 1965), indiferent de termenii testamentului.

În cazul separării, oricare dintre soţi sau amândoi soţii pot solicita stingerea drepturilor de succesiune ale celuilalt soţ ( secţiunea 14 din Codul Familiei 1995). În cazul divorţului, soţii pierd statutul matrimonial, iar drepturile stipulate în Legea Succesiunii din 1965 nu mai sunt aplicabile. Cu toate acestea, în urma divorţului şi decesului ulterior al unuia dintre (foştii) soţi, soţul supravieţuitor (fostul soţ) poate solicita instanţelor de judecată o parte din patrimoniul succesoral dacă instanţa consideră o astfel de hotărâre drept adecvată şi dacă este convinsă că în timpul vieţii soţului decedat nu s-au asigurat condiţiile adecvate petentului în circumstanţele respective (secţiunea 18 alin. (1) din Codul Familiei (Divorţul) 1996). O dată cu pronunţarea hotărârii de divorţ sau oricând după aceasta, înainte de a solicita compensaţia post-mortem menţionată, oricare dintre soţi sau amândoi soţii pot încerca să obţină aplicarea dreptului care a fost stins prin hotărâre judecătorească (secţiunea 18 alin. (10) din Codul Familiei (Divorţul) 1996).