7 Legislaţia dumneavoastră naţională prevede un anumit regim de proprietate matrimonială pentru cuplurile internaţionale?

Pe lângă regimurile matrimoniale tradiţionale, toţi soţii pot alege, de asemenea, regimul franco-german al comunităţii opţionale de achiziţi, fără a fi nevoie ca unul dintre soţi să fie cetăţean francez sau german (a se vedea punctul 3.1). Legea germană nu prevede un regim matrimonial specific pentru cuplurile internaţionale.