6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În cazul succesiunii legale, soţul supravieţuitor este moştenitor împreună cu rudele defunctului/defunctei, iar partea sa depinde de ordinea rudelor care au drept la moştenire (rudele succed în trei clase de moştenitori).

Dacă soţul supravieţuitor este moştenitor împreună cu prima clasă de moştenitori (copiii), acesta/aceasta are dreptul la o cotă-parte egală cu cea a copiilor, însă nu primeşte mai puţin de un sfert din patrimoniu.

Dacă soţul supravieţuitor este moştenitor împreună cu a doua clasă de moştenitori (părinţii defunctului şi descendenţii lor, adică fraţii şi surorile defunctului/defunctei), acesta/aceasta are dreptul la jumătate din patrimoniu. Dacă soţul supravieţuitor este moştenitor împreună cu moştenitorii din a doua clasă, acesta/aceasta are dreptul şi la o cotă-parte preferenţială suplimentară din patrimoniu (bunurile casnice din locuinţa comună).

Dacă nu există moştenitori de prima sau a doua clasă, soţul supravieţuitor este moştenitorul întregului patrimoniu.

Pe lângă cota-parte din patrimoniu, soţul supravieţuitor are dreptul de asemenea, să solicite dreptul personal de folosinţă asupra imobilului care a servit drept locuinţă comună.