3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

În cazul altor obligaţii, fiecare dintre soţi este răspunzător cu bunurile sale proprii şi cu jumătate din bunurile comune (respectiv cota sa parte). Creditorul poate cere partajul bunurilor comune dacă se dovedeşte că bunurile proprii ale soţului debitor nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor.

Regimurile matrimoniale ale comunităţii de bunuri, ale participării la achiziţii şi ale separaţiei de bunuri pot fi schimbate în mod nelimitat în timpul căsătoriei prin încheierea unei convenţii matrimoniale.

Pe baza convenţiei matrimoniale soţii pot:

  • înceta regimul matrimonial ales la data încheierii căsătoriei;
  • stabili un alt regim matrimonial;
  • modifica regimul matrimonial existent aflat sub incidenţa legislaţiei.
  • specifica legea aplicabilă pentru raporturile lor patrimoniale dacă soţii locuiesc în ţări diferite sau au cetăţenie diferită.

În cazul regimului comunităţii de bunuri, convenţia matrimonială prevede următoarele:

  • bunurile personale pot fi declarate bunuri comune sau bunuri proprii;
  • dreptul de administrare a bunurilor comune îi poate fi încredinţat unuia dintre soţi şi poate fi limitat în baza termenilor aprobaţi în convenţie;
  • poate fi prevăzut faptul că respectivul consimţământ al soţului nu este necesar pentru tranzacţiile desfăşurate în cadrul activităţii economice independente a celuilalt soţ.

În cazul regimului participării la achiziţii, partea de bunuri a fiecărui soţ care au sporit în timpul regimului (bunuri dobândite) este compensată la încetarea regimului. Convenţia matrimonială poate conţine următoarele prevederi:

  • că restricţiile impuse de legislaţie pentru tranzacţiile referitoare la locuinţa familiei sau la o locuinţă folosită separat de unul din soţi nu se aplică (a se vedea alineatul 2.4.);
  • că sfera şi calculul activelor fixe sunt determinate altfel decât prevede legea (a se vedea alineatul 5.3.).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Soţii încheie convenţia matrimonială personal, iar aceasta trebuie să fie întocmită şi autentificată de un notar public.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte sau în timpul căsătoriei (în ultimul caz intră în vigoare la data încheierii). Dacă se încheie înaintea căsătoriei, aceasta intră în vigoare la data încheierii căsătoriei.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Aşa cum s-a menţionat deja, regimul matrimonial poate fi schimbat ori de câte ori în timpul căsătoriei prin încheierea unei convenţii matrimoniale.