6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Soţul supravieţuitor are dreptul la o cotă din patrimoniu sau, în cazul în care soţul decedat a lăsat un testament, la o cotă din partea patrimoniului de care nu se poate dispune (rezervată); prin urmare, soţul supravieţuitor are dreptul la o cotă indiferent de existenţa unui testament valid. Cota soţului supravieţuitor este determinată în funcţie de existenţa moştenitorilor şi în conformitate cu Secţiunea 44 din Cap. 195, după cum urmează:

  • i ) Dacă soţul decedat lasă, în afară de soţul supravieţuitor, copii sau descendenţi ai acestora, cota soţului supravieţuitor va fi egală cu cota fiecărui copil. Prin urmare, dacă soţul decedat lasă un soţ supravieţuitor şi doi copii, cota soţului supravieţuitor va fi egală cu o treime. Dacă unul dintre copiii soţului decedat moare în timpul vieţii soţului decedat, atunci copiii acestuia (adică nepoţii soţului decedat) vor avea dreptul la cota pe care ar fi primit-o părintele lor dacă ar fi fost în viaţă.
  • ii ) Dacă soţul decedat nu lasă niciun copil şi niciun descendent al copiilor, până la al treilea grad de rudenie cu defunctul, în afară de soţul supravieţuitor, acesta din urmă va primi o jumătate din moştenire sau din partea moştenirii de care nu se poate dispune. Se presupune că expresia 'ascendent sau descendent al acestuia' va include de asemenea rude care nu sunt în linie dreaptă, întrucât altfel orice referinţă la descendenţi ar fi lipsită de sens; orice descendenţi în linie dreaptă sunt vizaţi de litera (i) de mai sus. Prin urmare. dacă persoana decedată lasă părinţi, bunici, fraţi, surori, unchi, mătuşi, nepoţi sau nepoate de frate/soră, cota soţului supravieţuitor va fi de o jumătate. Este nesemnificativ dacă soţul decedat lasă unul sau mai mulţi moştenitori ascendenţi sau descendenţi până la al treilea grad de rudenie; este suficient să existe unul singur pentru a se limita cota soţului supravieţuitor la o jumătate.
  • iii ) Dacă soţul decedat nu lasă, în afară de soţul supravieţuitor, niciun copil şi niciun descendent al copiilor, niciun moştenitor ascendent sau descendent al acestora, până la al treilea grad de rudenie, dar lasă un moştenitor ascendent sau descendent de gradul al patrulea de rudenie, cota soţului supravieţuitor va fi de trei sferturi din moştenire sau din partea indisponibilă a moştenirii. Prin urmare, dacă soţul decedat lasă veri sau fraţi ori surori ai bunicilor sau nepoţi (de bunic) ai unui frate sau unei surori, cota legală a soţului supravieţuitor va fi limitată la trei sferturi.
  • iv ) Dacă soţul decedat nu lasă, în afară de soţul supravieţuitor, niciun copil şi niciun descendent al copiilor, niciun ascendent sau descendent al acestora până la al patrulea grad de rudenie cu defunctul, soţul supravieţuitor va moşteni întregul patrimoniu sau întreaga parte de care nu se poate dispune din patrimoniu.