3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Acordurile de tipul contractelor prenupţiale încheiate între soţi, nu sunt valabile sau cel puţin nu sunt angajante în dreptul cipriot. Aceeaşi afirmaţie se aplică şi oricăror acorduri privind stabilirea ulterioară a bunurilor matrimoniale care sunt încheiate de soţi după încheierea căsătoriei şi înainte de separare. Doar după separarea soţilor se poate duce la îndeplinire cererea privind contribuţia la bunurile matrimoniale prevăzută la Secţiunea 14 din Legea 232/91 (a se vedea 5.1); prin urmare, acordurile sau convenţiile matrimoniale privind partajarea bunurilor matrimoniale care au fost încheiate înainte de separarea soţilor nu obligă părţile şi nu vor fi luate în considerare de tribunalul competent în cauze familiale. Această regulă este fondată pe prevederile Legii 232/91 care sunt obligatorii şi nu pot fi încălcate de contractele private semnate de părţi (probabil sub constrângere) care limitează sau exclud dreptul protejat prin Secţiunea 14 din Legea 232/91. Pe cale de consecinţă, acordurile de căsătorie pot fi încheiate doar după separarea părţilor şi nu înainte de aceasta. În urma separării, însă, părţile au libertatea de a rezolva problema bunurilor matrimoniale fără a apela la tribunalul competent în cauze familiale.

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Nu există cerinţe de formă în ceea ce priveşte rezolvarea problemei bunurilor matrimoniale în afara jurisdicţiei curţii. Cu toate acestea, consilierea juridică independentă şi dezvăluirea informaţiilor financiare pot fi considerate factori cruciali pentru validarea acordului, indiferent de circumstanţe.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

A se vedea 3.1.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Da, cu condiţia să fie încheiat după separarea părţilor.