6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Conform prevederilor juridice în privinţa proprietăţii matrimoniale: dacă nu există clauze contrare în convenţia matrimonială sau în actul de modificare al acesteia, patrimoniul comun se distribuie în două părţi egale. Soţul care supravieţuieşte deţine astfel, în orice situaţie, jumătate din patrimoniul comun, în deplină proprietate.

În ceea ce privește legea privind moștenirea, cealaltă jumătate din proprietatea comună (și proprietatea comună exclusivă dintre soți), de asemenea, se află în deplină proprietate a soțului supraviețuitor, dacă nu există copii. Dacă există copii, cealaltă jumătate este pusă la dispoziția copiilor. Cu toate acestea, soțul supraviețuitor obține uzufructul. De asemenea, este posibil să se includă clauze specifice în contractul de căsătorie care să asigure că soțul supraviețuitor este favorizat după deces ( articolele 1457 - 1460 CC ).

Sotul supraviețuitor este, de asemenea, special protejat în ceea ce privește legea moștenirii. Astfel, o parte minimă (partea rezervată) a moștenirii este obligatorie pentru soțul supraviețuitor. Cu toate acestea, soțul supraviețuitor primește întotdeauna cel puțin uzufructul de o jumătate din activele moștenirii. Această jumătate cuprinde cel puțin uzufructul proprietății imobiliare care a servit ca reședință comună și a bunurilor gospodărești prezente în aceasta, chiar dacă această valoare este mai mare decât valoarea jumătății uzufructului moștenirii ( articolele 745a şi 915a CC).