6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W przypadku śmierci jednego z małżonków ustaje małżeński ustrój majątkowy i w przypadku uprzedniej wspólności majątkowej zostanie przeprowadzony podział wspólnego majątku według zasad opisanych w pkt. 5.1. Małżonek pozostający przy życiu zatrzymuje swój udział we wspólnym majątku, natomiast druga część wspólnego majątku stanowi masę spadkową, dzieloną według przepisów prawa spadkowego. Małżonkowi pozostającemu przy życiu przypada taki sam udział spadkowy, jak każdemu z dzieci zmarłego; jednakże udział małżonka nie może być mniejszy niż jedna czwarta spadku (art. 2139 k.c.). Jeżeli zmarły nie pozostawił potomków, a jedynie małżonka i wstępnych, to małżonek pozostający przy życiu otrzymuje dwie trzecie spadku. Jeżeli zmarły nie pozostawił ani zstępnych ani wstępnych, a jedynie małżonka, to otrzymuje on całość spadku.