8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Przepisy litewskiego kodeksu cywilnego o pożyciu bez rejestracji małżeństwa oraz o zarejestrowanych związkach partnerskich nie weszły jeszcze w życie.