6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W razie śmierci jednego z małżonków, pozostający przy życiu małżonek jest uprawniony do zachowania połowy wspólnego majątku (art. 52 ustawy o zawodzie notariusza). Ponadto małżonek pozostający przy życiu jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego wraz z innym spadkobiercami (jeżeli istnieją) – krewnymi pierwszego albo drugiego stopnia. Dziedzicząc wraz ze spadkobiercami w pierwszej grupie dziedziczenia (dziećmi), współmałżonek otrzymuje jedną czwartą spadku – jeżeli zmarły pozostawił nie więcej niż troje dzieci. Jeżeli natomiast zmarły pozostawił więcej niż troje dzieci, to jego współmałżonek dziedziczy w równych częściach z dziećmi. Dziedzicząc wraz ze spadkobiercami w drugiej grupie dziedziczenia (rodzicami i wnukami), współmałżonek jest uprawniony do połowy spadku. W przypadku braku spadkobierców z pierwszej lub drugiej grupy, współmałżonek dziedziczy całość spadku (art. 5.13 k.c.).