8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Ustrój współności majątkowej stosuje się również do zarejestrowanych związków parnerskich, chyba że partnerzy zdecydują się zawrzeć umowę majątkową (lub podobnie jak w przypadku związku małżeńskiego mogą wybrać rodzielność majątkową). Ustawa nr 76/2016 swoim zakresem obejmuje również zarejestrowane związki parterskie, przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego, zachowku, wydziedziczenia, istytucji powrotu spadku jak i paktów rodzinnych.

Ustęp 21 (ustawa nr 76/2016) stanowi, że przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego, zachowku i wydziedziczenia odpowiednio znajdują zastsowanie do partnerów pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim.