6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W przypadku śmierci jednego z małżonków ustaje małżeński ustrój majątkowy i zostaje przeprowadzony podział wspólnego majątku na zasadach opisanych w pkt. 5.1. oraz  zgodnie z postanowieniami umowy majątkowej małżeńskiej. Małżonek pozostający przy życiu zatrzymuje swój udział we wspólnym majątku, natomiast druga część wspólnego majątku stanowi masę spadkową, dzieloną według przepisów prawa spadkowego.

W przypadku dziedziczenia ustawowego, jeśli zmarły pozostawił zstępnych spadkobierców, pozostałemu przy życiu, małżonkowi przysługuje prawo do dożywotniego użytkowania mieszkania, z którego korzystał wraz ze zmarłym, w tym wyposażenia i urządzeń domowych. Pozostałemu przy życiu małżonkowi przypada również taki sam udział w pozostałej masie spadkowej jak dzieciom.

 (art. 7:58 ust. 1 kodeksu cywilnego)

Jeśli zmarły nie pozostawił zstępnych spadkobierców lub spadkobierca został wyłączony od dziedziczenia, pozostały przy życiu małżonek dziedziczy mieszkanie z którego korzystał wraz ze zmarłym, w tym wyposażenie i urządzenia domowe. Jedną połowę pozostałej masy spadkowej dziedziczy pozostały przy życiu małżonek, a drugą połowę dziedziczą rodzice spadkodawcy. Jeśli rodzic został uznany za niegodnego dziedziczenia, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada drugiemu rodzicowi i pozostałemu przy życiu małżonkowi w częściach równych.

(art. 7:60 kodeksu cywilnego)

W braku zstępnych lub rodziców lub w przypadku ich wyłączenia od dziedziczenia pozostały przy życiu małżonek dziedziczy cały majątek.

(art. 7:61 kodeksu cywilnego)