9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Zgodnie z estońskim Kodeksem postępowania cywilnego sprawa podlega jurysdykcji sądu Estonii, jeśli sąd taki może rozstrzygnąć sprawę zgodnie z przepisami o jurysdykcji lub na podstawie umowy o jurysdykcji, o ile nie określono inaczej zgodnie z prawem lub umową międzynarodową. W przypadkach przewidzianych przez prawo strony mogą zawierać umowy dotyczące jurysdykcji. Umowa dotycząca jurysdykcji może obejmować porozumienie dotyczące uregulowania sporu w konkretnym sądzie.