6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W przypadku dziedziczenia po zmarłym, który nie pozostawił testamentu, pozostający przy życiu małżonek dziedziczy wraz z krewnymi zmarłego, a jego część zależy od kolejności dziedziczenia krewnych uprawnionych do spadku (krewni dziedziczą w pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności).

Jeśli małżonek dziedziczy wraz ze spadkobiercami, którzy dziedziczą w pierwszej kolejności (dzieci), jest on uprawniony do równej części jak dzieci, ale nie może otrzymać mniej niż jedną czwartą majątku.

Jeśli małżonek dziedziczy wraz ze spadkobiercami, którzy dziedziczą w drugiej kolejności (rodzice zmarłego oraz ich potomkowie, tzn. bracia i siostry zmarłego), jest on uprawniony do połowy majątku. Jeśli małżonek dziedziczy wraz ze spadkobiercami, którzy dziedziczą w drugiej kolejności, jest również uprawniony do dodatkowej, preferencyjnej części majątku (przedmioty gospodarstwa domowego z wspólnego domu).

W razie braku krewnych dziedziczących w pierwszej i drugiej kolejności dziedziczenia, małżonek dziedziczy cały majątek.

Poza udziałami w majątku, małżonek jest uprawniony do ubiegania się o prawo do użytkowania nieruchomości, która służyła jako wspólny dom.