9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Sądy rodzinne posiadają wyłączną właściwość w sprawach ze stosunków majątkowych małżeńskich. Sądy te posiadają również właściwość międzynarodową, jeżeli jedna ze stron zamieszkiwała na terytorium Cypru przez co najmniej trzy miesiące przed wpłynięciem do sądu skargi majątkowej małżeńskiej.