8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Tylko małżeństwo w rozumieniu prawa cywilnego, zawarte w formie przewidzianej w kodeksie rodzinnym, wywołuje skutki prawne o charakterze majątkowym przewidziane prawem dla małżeństwa.