7 Beschikt uw nationaal recht over een speciaal huwelijksvermogenstelsel voor echtparen met meerdere nationaliteiten?

Het Hongaarse recht voorziet niet in een speciaal huwelijksvermogensstelsel voor multinationale echtparen.