8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Tiesību aktos paredzētie piederības nosacījumi, ko piemēro laulībai, attiecas tikai uz civillaulību, kas noslēgta Ģimenes kodeksā noteiktajā veidā.