3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

Anglia/Wales

A házastársak minden esetben kérhetnek vagyonrendezést, akkor is, ha házassági megállapodás van érvényben.

A fentiekben elmondottak szerint a házastársak által kötött, a vagyonuk megosztására vonatkozó méltányos megállapodás válás esetén nagy jelentőséggel bírhat, és a bíróság minden bizonnyal fontos tényezőként veszi figyelembe mérlegelése során. A Legfelsőbb Bíróság jelezte, hogy egy megállapodás akkor nem méltányos, ha bármely érintett gyermek jólétét hátrányosan befolyásolja, valamint, hogy a méltányosság „megosztásra vonatkozó alkotóeleméből” való kiszerződés valószínűbben méltányos lesz, mint az igények és a kompenzáció „alkotóelemeiből” való kiszerződés (lásd az 5.1. pont alatt).

Skócia

A házastársak szabadon rendezhetik vagyonukat kívánságaik szerint. Nincsenek előre megállapított törvényes házassági vagyonjogi rendszerek, amelyekből a házastársak választhatnak.

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

Anglia/Wales

Habár nincsenek meghatározott formai követelmények, mindazonáltal a leghatározottabban ajánlott, hogy a házastársak független jogi tanácsadást kérjenek, és vagyontárgyaikat teljes egészében nyilvánosságra hozzák, illetve ezt a megállapodásban rögzítsék. Amennyiben ez nem történik meg (vagy nem lehetséges), ennek megfelelően rögzíteni kell a lemondást.

Skócia

Nincsenek formai követelmények a kérdéses ügyletekkel kapcsolatban a rendes formai követelményeken kívül.

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

Anglia/Wales

Házassági megállapodást a házasság előtt és alatt is lehet kötni és módosítani (még a házasság után is). Ennek joghatása természetesen a körülményektől függ, de nagyon gyakran az elfogadott rendelkezések kizárólag válás esetén lépnek hatályba (mivel Angliának és Walesnek nincsen házassági vagyonjogi rendszere, lásd a fenti 2.1. és 2.2. pontot).

Nagyon gyakori, hogy a házastársak megállapodásokat kötnek a vagyonra és egyéb feltételekre vonatkozóan akkor, amikor a válás mellett döntenek (úgynevezett válási megállapodások); a bírósági határozatok (az úgynevezett jóváhagyó végzések) ezeket foglalhatják aztán magukba.

Skócia

A házastársak egymás között bármikor rendezhetik vagyontárgyaik helyzetét. Ők döntenek arról, hogy ez a megállapodás mikor lép hatályba.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

Anglia/Wales

Igen. Lásd a 3.3. kérdésre adott választ.

Skócia

A házaspár egymás között bármikor új megállapodást köthet vagyontárgyai helyzetéről. Azonban, ha a házastársak átadták vagyontárgyaikat, és azt saját rendelkezési körükön kívülre helyezték (pl. egy házassági szerződés által létrehozott vagyonkezelőbe vagy családi vagyonkezelőbe), akkor természetesen nem köthetnek vagyontárgyaikról új megállapodást.