3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

Az alkalmazandó házassági vagyonjogi rendszer a halasztott vagyonközösségi rendszer. Nincs olyan alternatív rendszer, amelyről a felek megállapodhatnának. A házastársak vagy a leendő házastársak azonban köthetnek egymással házassági szerződést. A szerződés nem módosítja a tulajdonjogi helyzetet; kizárólag a házassági vagyon vagy a különvagyon vagyoni jellegét módosítja (ÄktB 7. fejezet). Vannak olyan sajátos családjogi szerződések is, amelyeket a törvény szabályoz, például a házastársak közötti ajándékozásról (ÄktB 8. fejezet és (1936:83) törvény), valamit a házasság fennállása alatt végzett vagyonmegosztásról (ÄktB 9:1 and 9:2). A házassági szerződést mindkét esetben be kell jegyeztetni a nyilvántartásba. A házastársak előzetes megállapodást is köthetnek a vagyonmegosztásról, ha a közeljövőben válni akarnak (ÄktB 9:13).

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági szerződést írásban kell megkötni, és letétbe kell helyezni a Svéd Adóhivatalnál (ÄktB 7:3).

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

A házassági szerződést a házasságkötés előtt és a házasság fennállása alatt is meg lehet kötni. Ezeket a szerződéseket minden esetben nyilvántartásba kell vetetni. Az első esetben a szerződés a házasság megkötésekor lép hatályba, a második esetben pedig a nyilvántartásba vétel után.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

Egy új házassági szerződéssel a házastársak egy adott vagyontárgyat különvagyonból házassági vagyonná változtathatnak, vagy fordítva. A vonatkozó formai követelmények változatlanok.