3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házastársaknak jogában áll a házassági szerződésben a jogszabályban megszabott vagyonszerzési közösség rendszertől eltérő házassági vagyonjogi rendszert választani.

A spanyol jog a törvényes házassági vagyonjogi rendszer – a vagyonszerzési közösség – mellett alternatívaként a vagyonelkülönítési rendszert (régimen de separación de bienes) és a vagyonszerzésben való részvétel rendszerét (régimen de participación) határozza meg. A vagyonelkülönítési rendszer szerint (Polgári Törvénykönyv 1435–1444. cikkei) mindkét házastárs megtartja a házasságba által hozott vagyontárgyakat, és a házasság alatt általa megszerzett vagyon kizárólagos tulajdonosává válik. Abban az esetben, ha nem lehet meghatározni a vagyon tulajdonjogát, vélelem alapján mindkét házastárs egyenlő mértékben osztozik azon.

A vagyonszerzésben való részvétel rendszere szerint (a Polgári Törvénykönyv 1411–1434. cikkei),  mindkét házastárs megtartja a házasságba általa hozott vagyontárgyakat és a házasság alatt általa megszerzett vagyon kizárólagos tulajdonosává válik, de a rendszer alkalmazása alatt mindkét házastárs jogosult a másik fél által megszerzett vagyontárgyakból való részesedésre. Ezeket a részesedéseket a rendszer megszüntetésekor vagy a házasság megszűnésekor számolják ki.

Egyik rendszerben sem felel egyik házastárs sem a másik által vállalt adósságokért és mindkét házastárs szabadon rendelkezhet saját vagyona felett, kivéve a családi otthont (a Polgári Törvénykönyv 1320. cikke).

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági szerződéseket (capitulaciones matrimoniales) közokirat formájában kell megkötni (a Polgári Törvénykönyv 1315. cikke). A szerződést közjegyző jelenlétében kell megkötni, aki kiállítja a közokiratot (a Polgári Törvénykönyv 1280. cikke). A közokiratot ezt követően anyakönyvi nyilvántartásba veszik, hogy az harmadik felekkel szemben hatályos legyen

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

Házassági szerződést a házasságkötés előtt vagy a házasság fennállása alatt bármikor lehet kötni. A házasságkötés előtt kötött házassági szerződések kizárólag akkor lépnek hatályba, ha a szerződéskötést követően sor kerül a házasságkötésre (a Polgári Törvénykönyv 1333. cikke). A házasság alatt kötött házassági szerződések a szerződéskötés időpontjától kezdve hatályosak, de nem hatályosak harmadik felekkel szemben addig, amíg anyakönyvi nyilvántartásba nem veszik azokat.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A házastársak módosíthatják is a már meglévő szerződést, amennyiben teljesítik az erre vonatkozó formai követelményeket (a Polgári Törvénykönyv 1331. cikke). Azonban ez a módosítás nem érinti harmadik felek már megszerzett jogait (a Polgári Törvénykönyv 1317. cikke).