3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házasságkötés után a házastársak megállapodhatnak arról, hogy kiterjesztik vagy leszűkítik a közös vagyon törvényileg meghatározott körét.

A kiterjesztés azt jelenti, hogy a házastársak megállapodhatnak arról, hogy a közös vagyon körébe azon vagyont is beleveszik, amely egyébként a házastársak különvagyonába tartozna (pl. az ajándékként, öröklés útján szerzett, vagy a házasságkötés előtt szerzett vagyon helyébe lépő vagyon). A szűkítés azt jelenti, hogy a házastársak megállapodhatnak arról, hogy a közös vagyon egyes elemeit (például a kizárólag az egyik házastárs tulajdonát képező vagyontárgy hozama, haszna illetve gyarapodása) kizárják a közös vagyonból.

Ehhez hasonlóan a házastársak megállapodhatnak a közös vagyon kezeléséről (az OZ 143a. §-ának 1. bekezdése), például kiköthetik, hogy a közös vagyont vagy meghatározott vagyontárgyakat mindkét házastárs közösen vagy csak egyikük kezelheti. Ha a házastárs olyan vagyontárggyal rendelkezik, amelyet kizártak a közös kezelésből, a másik házastárs nem követelheti a rendelkezés érvénytelenné nyilvánítását. A közös vagyon törvényes körének ezen módosításai csak azokra a vagyontárgyakra vonatkoznak, amelyeket a szerződés megkötése után szereztek.

A házastársak halasztott vagyonközösségről is megállapodhatnak, mely esetben a vagyonközösség csak azon a napon jön létre, amikor a házasság megszűnik. Ebben az esetben a megállapodás nem a közös vagyon körét, hanem a vagyonközösség létrejöttének időpontját módosítja. Ennek megfelelően, a házasság fennállása alatt mindegyik házastárs külön szerzi meg vagyontárgyak tulajdonjogát, és csak a házasság megszűnésének időpontjában alkotja az összes vagyontárgy és tulajdonjog a közös vagyont, amely ezt követően rendezésre kerül.

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A fent említett házassági szerződések megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez közjegyző által készített közokirati forma szükséges.

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

A szlovák jog a házasságkötés előtti házassági szerződésről nem rendelkezik. A házassági szerződést ennek megfelelően csak a házasságkötést követően lehet megkötni. Ha a szerződés ingatlant is érint, csak akkor válik hatályossá, amikor az a földhivatali nyilvántartásba bejegyezésre kerül.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A házassági szerződés a házasság fennállása alatt bármikor módosítható. A szerződés módosítása is csak akkor érvényes, ha az közjegyző által, közokirati formában készült.