3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házastársak (közjegyzői okiratba foglalt) házassági szerződés útján kiterjeszthetik vagy korlátozhatják a törvényes vagyonközösségi rendszert, illetve létrehozhatnak vagyonelkülönítési rendszert vagy olyan vagyonelkülönítési rendszert, amelyben a felhalmozódott vagyongyarapodást egyenlő mértékben megosztják egymás között. A szerződést a házasságkötés előtt vagy a házasság fennállása alatt köthetik meg. A házassági szerződést megváltoztathatják vagy megszüntethetik. Abban az esetben, ha a házassági szerződést a házasság fennállása alatt szüntetik meg, a törvény előírja, hogy a házastársak között a törvényes vagyonközösségi rendszer alkalmazandó, hacsak a házastársak másképp nem rendelkeztek. Amennyiben harmadik felek érintettek, a házastárs akkor hivatkozhat a házassági szerződésre, ha annak létezése és tartalma ismert volt előttük (Családjogi és Gyámsági Törvénykönyv 47. cikk és 471 cikke).

A házastársak nem terjeszthetik ki a közös vagyont a következőkre:

  • 1) olyan vagyontárgyak, amelyeket a jövőben szereznek meg öröklés vagy ajándékozás révén;
  • 2) a közös tulajdonban lévő vagyonból eredő tulajdonosi jogok, amelyek külön rendelkezések hatálya alá tartoznak (pl. közös tulajdon polgári jogi vagy kereskedelmi társaságban);
  • 3) azon elidegeníthetetlen jogok, amelyekre kizárólag egy személy jogosult;
  • 4) testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt kapott kártérítésére vonatkozó követelések, ha azok nem tartoznak a közös vagyonba, vagy bántalmazás kompenzálására kapott vagyontárgyakra vonatkozó követelések;
  • 5) a házastársak munkavégzés fejében járó díjazására vagy egyéb bevételszerző tevékenységekből származó bevételeire vonatkozó nem esedékes követelések (a Családjogi és Gyámsági Törvénykönyv 49. cikke)

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, különben semmisnek tekintendő (a Családjogi és Gyámsági Törvénykönyv 47. cikkének 1. bekezdése és a Polgári Törvénykönyv 73. cikkének 2. bekezdése).

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

A házassági szerződést a házasságkötés előtt is meg lehet kötni, amely esetben a házasságkötéskor lép hatályba; illetve meg lehet kötni a házasság fennállása alatt is, amely esetben a szerződés azonnal hatályba lép.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A házastársak bármikor megváltoztathatják a házassági szerződést, amennyiben a 3.2 pontban leírt formai követelmények teljesülnek. A lengyel jogszabályok nem szabnak minimum időtartamot, amelynek el kell telnie a házassági szerződés okiratba foglalása és megváltoztatása között.