3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házastársak házassági szerződés kötésével eltérhetnek a törvényes rendszertől. A felek szabadon megválaszthatják a szerződés tartalmát, de a gyakorlatban a korlátozott vagyonközösség és a bármilyen közösség kizárása között választanak, amelyet gyakran nettósítási megállapodásokkal együtt alkalmaznak. A házasság megszűnésekor különbséget kell tenni az időszakos nettósítási megállapodás és a végső nettósítási megállapodás között. Nem lehet kizárni az egymással szembeni tartási követeléseket, vagy korlátozni az olyan családvédelmi szabályokat, mint pl. az egyik házastárs hozzájárulásának szükségessége a házastársi közös otthon elidegenítéséhez (lásd a BW 1:88. cikkét).

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági szerződést közokirat formájában kell létrehozni. A Hollandiában működő közjegyzők címét itt találja: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

Házassági szerződést a házasság előtt vagy a házasság fennállása alatt is lehet kötni (lásd a BW 1:114. cikkét). Az első esetben a szerződés a házasság megkötésekor lép hatályba, a második esetben a házastársak számára az okirat érvényesítését követő napon.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A szerződést a házasság fennállása alatt módosítani lehet, a további válaszokért lásd a 3.2. és 3.3. pontot.