3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házastársak szabadon köthetnek házassági szerződést egymással és megválaszthatják a vagyoni viszonyaikat szabályozó házassági vagyonjogi rendszert. Választhatnak (1) a vagyonközösség, (2) a vagyonelkülönítés vagy (3) a fennmaradó közös vagyon külön kezelése között. A fennmaradó közös vagyonra épülő rendszerben a házasság során mindegyik házastárs által szerzett vagyont az a házastárs birtokolja és kezeli kizárólagos tulajdonosként, aki az adott vagyont megszerezte (a Polgári Törvénykönyv 1339. cikke). A fennmaradó közös vagyon megszűnésekor a házastársaknál véglegesen fennmaradó vagyont az adósságok levonása után egyenlő mértékben kell elosztani (a Polgári Törvénykönyv1341. cikke).

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági szerződést közokiratba kell foglalni, amelynek elkészítése érdekében közjegyzőhöz kell fordulni.

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

Ha a házassági szerződést a házasságkötés előtt kötik meg, akkor az a házasság megkötésének pillanatában lép hatályba. A házassági szerződés harmadik felek vonatkozásában azonban a közokirat állami nyilvántartásba történő, közjegyző általi bejegyzésének időpontjától hatályos. Ha a házassági szerződést a házasságkötés után kötötték, akkor a házastársakra vonatkozóan a szerződés megkötésének időpontjától lép hatályba; míg harmadik felek tekintetében a közokirat állami nyilvántartásba történő, közjegyző általi bejegyzésének időpontjától.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

Igen, a házassági szerződés módosítható, de bármely, a házasságkötés után történő módosításhoz szükséges az elsőfokú helyi bíróság választottbírósági szekciójában eljáró bíró hozzájárulása. A módosítás előtt fennálló hitelezői követeléseket ez nem érinti.