3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házastársak nem választhatják meg a házassági vagyonjog rendszert. A különválás vagy válás időpontjában hatályos, kötelező jogszabályi rendelkezések nem kerülhetők meg magánjogi, házastársak közötti szerződéssel. Minden házassági szerződést az irányadó jogszabályok figyelembevételével kell megkötni, és azok nem tekinthetők a felekre abszolút kötelező érvényűnek, mivel az ír bíróságok jóváhagyási/módosítási joga a továbbiakban is vonatkozik rájuk. Jellemzően nem érvényesíthetők, ha nem tartalmaznak elfogadható rendelkezéseket a felekre nézve, és/vagy a bennük foglaltak érvényesítése nem szolgálná az igazságosság érdekeit.

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági szerződéseket okiratba kell foglalni, és mindkét félnek alá kell írnia. Ezeket a bíróság jóváhagyó végzéssel hagyhatja jóvá, a bírósági végzés státuszát és hatályát adva ezzel a szerződésnek. Amennyiben a házassági szerződést bírósági végzésbe foglalják, annak érvényesítése a bírósági végzésekre vonatkozó általános szabályok és megfelelési elvárások alapján történik. Azon szerződések rendelkezéseinek érvényesítése, amelyek nem bírósági végzés formájában készültek, a kötelmi jog szabályai és érvényesítési mechanizmusai alapján történik.

A házastársak különválásának megkülönböztetett formáját jelentő válás nem érhető el a felek közötti megállapodással. A válási határozatot bírósági eljárás eredményeként adják ki, és bár a felek közös megállapodással rendelkezhetnek a vagyonrendezéssel kapcsolatos kérdésekről, ezek a rendelkezések csak akkor kötelező érvényűek, ha bírósági végzésbe foglalják azokat.

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

A házassági szerződés a házasság létrejötte előtt és/vagy a házasság fennállása alatt bármikor megköthető. A házassági szerződés a megállapodás feltételei szerint lép hatályba, de meg kell felelnie az irányadó jogszabályok megfelelő rendelkezéseiben foglalt követelményeknek.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A házastársak közös megállapodással módosíthatják a házassági szerződésben foglaltakat. Bármelyik fél jogosult bírósághoz fordulni jogi segítség nyújtásáért az irányadó jogszabályok értelmében, függetlenül attól, hogy létezik-e szerződés. Azonban a bíróság jellemzően nem fogja módosítani a szerződésben foglalt feltételeket, kivéve, ha ez az igazságosság érdekében szükséges.