9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

A görög bíróságok rendelkeznek joghatósággal azoknak az eltérő állampolgárságú pároknak a jogvitáit eldönteni, akiknek az esetében a görög nemzetközi magánjog ezt írja elő, más szóval akkor, ha az ügy alapvetően kapcsolódik Görögországhoz.

Általában a görög bíróságok akkor rendelkeznek joghatósággal, ha az alperes állandó lakóhelye Görögországban van. Ha az alperesnek sem Görögországban, sem külföldön nincs állandó lakóhelye, a tartózkodási helye szerint illetékes körzeti bíróság az illetékes (a Polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv 3. és 22., illetve azt követő cikkei).

Házassággal kapcsolatos jogvitákban a házastársak utolsó közös állandó lakóhelye szerinti körzeti bíróság is illetékes (a Polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv 39. cikke). Görög állampolgárságú személyek esetében a görög bíróságok minden esetben rendelkeznek joghatósággal (a Polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv 611. és 612. cikke).