3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A választott házassági vagyonjogi rendszertől függetlenül a házastárs csak olyan mértékig felel a másik házastárs által vállalt kötelezettségekért, amilyen mértékig a másik házastárs cselekedeteivel képviselheti vagy kötelezheti őt:

A vagyonegyesítési rendszerben a házastársak különvagyonuk és közös vagyonuk erejéig teljes mértékben felelnek harmadik személyekkel szemben a következőkért:

 • olyan kötelezettségek, amelyeket valamelyik házastárs a családi szükségletek fedezése céljából vállalt;
 • a valamelyik házastárs által vállalt szolidaritási kötelezettségek teljesítése;
 • olyan kötelezettségek, amelyek esetében a házastárs úgy állapodott meg a harmadik féllel, hogy mind különvagyonával, mind a közös vagyonnal felel (ehhez szükség van a másik házastárs hozzájárulására);

  Egyéb kötelezettségek esetében mindkét házastárs a különvagyonával és a közös vagyon felével (azaz a rá eső részével) felel. A hitelező követelheti a közös vagyon megosztását, ha bebizonyosodik, hogy az adós házastárs különvagyona nem elegendő a kötelezettség teljesítéséhez.

  A vagyonegyesítési, a közszerzeményi és a vagyonelkülönítési rendszert a házasság fennállása alatt házassági vagyonjogi szerződés útján tetszőleges számú alkalommal meg lehet változtatni.

  A házassági szerződésben a házastársak a következő rendelkezéseket tehetik:

  • megszüntethetik a házasságkötéskor választott vagy házassági vagyonjogi szerződésben meghatározott vagyonjogi rendszert;
  • eltérő, a törvény által meghatározott vagyonjogi rendszert állapíthatnak meg;
  • a jogszabályok adta kereteken belül módosíthatják a választott vagyonjogi rendszert
  • meghatározhatják a vagyoni viszonyaikra alkalmazandó jogot, ha nem ugyanabban az országban laknak, illetve eltérő az állampolgárságuk.

  A közszerzeményi rendszer szerint a házassági vagyonjogi szerződésben a következőkről lehet rendelkeznii:

  • a család lakására vagy a valamely házastárs által külön használt lakásra vonatkozó ügyletek jogszabályi korlátozásai nem alkalmazandók (lásd a 2.4. pontot;
  • az állóeszközök mértékét és számítását a jogszabályban előírottól eltérően kell meghatározni (lásd az 5.3. pontot).

  3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

  A házastársaknak személyesen kell megkötniük a házassági vagyonjogi szerződést, és azt közjegyzőnek kell elkészítenie, hitelesítenie.

  3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

  A házassági vagyonjogi szerződés megkötésére a házasságkötés előtt vagy a házasság fennállása alatt kerülhet sor (utóbbi esetben megkötése időpontjától hatályos). Ha a szerződést a házasság létrejötte előtt kötik, a házasságkötés napján válik hatályossá.

  3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

  Amint az már említésre került, a házassági vagyonjogi rendszert a házasság fennállása alatt házassági szerződés útján tetszőleges számú alkalommal meg lehet változtatni.