6 Mik a halál következményei?

A túlélő házastárs mindig jogosult a hagyaték egy részére, vagy abban az esetben, ha az elhunyt házastárs készített végrendeletet, a hagyaték kötelesrészére. Így a túlélő házastárs jogosult a hagyaték egy részére függetlenül attól, hogy az elhunyt készített-e végrendeletet vagy sem. A túlélő házastárs részét annak alapján határozzák meg, hogy vannak-e élő örökösök, illetve a 195. fej. 44. szakasza szerint a következőképpen:

  • i) Ha a házastárson kívül az örökhagyó után marad gyermek, vagy annak leszármazotta, akkor a házastárs része egyenlő lesz a minden egyes gyermekre jutó résszel. Ennek megfelelően, ha az örökhagyó után a házastárs és két gyermek marad, akkor a házastárs egyharmad részt örököl. Ha az örökhagyó gyermeke az örökhagyó élete során elhalálozik, akkor az ő gyermekei (azaz az örökhagyó unokái) válnak jogosulttá arra a részre, amelyet szülőjük kapott volna, ha még életben lenne.
  • ii) Ha a házastárson kívül nem marad gyermek vagy annak leszármazotta az örökhagyó után, de harmadfokú rokonai között bármilyen felmenő vagy leszármazott marad utána, akkor a házastárs része a hagyaték vagy a hagyaték kötelesrészének fele lesz. Lényeges, hogy „az örökhagyó bármilyen felmenője vagy leszármazotta” kifejezés alatt ne csak az egyenesági rokonokat értsük, máskülönben a leszármazottakra vonatkozó bármilyen utalás értelmetlen lenne, mivel minden egyenesági leszármazottat a fenti i) pont magában foglalna. Ennek megfelelően, ha az örökhagyó után szülők, nagyszülők, testvérek, nagybácsik, nagynénik, unokafivérek vagy unokahúgok maradnak, a túlélő házastárs része a hagyaték fele lesz. Lényegtelen, hogy egy vagy több felmenő vagy leszármazott marad az örökhagyó után a harmadfokú rokonok között, mert egyetlen jogosult is elegendő, hogy a túlélő házastárs része a hagyaték felére korlátozódjon.
  • iii) Ha a házastárson kívül nem marad gyermek vagy annak leszármazotta az örökhagyó után, valamint harmadfokú rokonai között sem marad utána bármilyen felmenő vagy leszármazott, de negyedfokú rokonai között bármilyen felmenője vagy leszármazotta marad utána, akkor a túlélő házastárs része a hagyaték vagy a hagyaték kötelesrészének háromnegyede lesz. Ennek megfelelően, ha az örökhagyó után unokatestvérek vagy nagyszülei testvérei, illetve testvérének unokái maradnak, a házastárs törvényes része a hagyaték háromnegyedére korlátozódik.
  • iv) Ha a házastárson kívül nem marad gyermek vagy annak leszármazotta az örökhagyó után, valamint negyedfokú rokonai között sem marad utána bármilyen felmenő vagy leszármazott, akkor a házastárs örökli a hagyaték vagy a hagyaték kötelesrészének egészét.