3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házastársak házassági szerződés megkötésével módosíthatják vagyonjogi viszonyaikat  (az FC 37. cikke). A házassági szerződés kizárólag a házastársak vagyonjogi viszonyairól rendelkezhet. Egyebek mellett a házastársak meghatározhatják, mely vagyontárgyak lesznek a közös vagyon részei, és ki jogosult a közös vagyon kezelésére vagy az azzal történő rendelkezésre . A házastársak vagyonelkülönítésről is rendelkezhetnek. A vagyonelkülönítési rendszerről szóló rendelkezések értelmében azok a vagyontárgyak, amelyeket bármelyik házastárs a házasság fennállása alatt szerez, az adott házastárs különvagyonává válnak (az FC 33. cikke). Nincs közös vagyon, hanem kizárólag a házastársak  különvagyona.

Azokban az esetekben, amelyeket a szerződés nem szabályoz, a házastársi vagyonközösségre vonatkozó jogszabályok  irányadóak (az FC 38. cikke).

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági szerződést írásban, személyesen kell megkötni, az aláírások és a tartalom hitelesítésével (az FC 39. cikkének 1. bekezdése).

Az ingatlanvagyonra vonatkozó dologi jog házassági szerződés útján történő keletkezéséhez vagy átruházáához az ingatlan fekvése szerint illetékes közjegyzőnek kell eljárnia (az FC 39. cikkének 2. bekezdése).

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

Házassági szerződést a felek a házasság fennállása alatt is köthetnek (az FC 37. cikkének 3. bekezdése). Amennyiben a házassági szerződést a házasságkötés előtt kötik meg, az a házasság megkötésének napján lép hatályba. Ha a házasság fennállása alatt kötik meg, az vagy az aláírás napján, vagy egy, a szerződésben meghatározott másik napon lép hatályba (az FC 40. cikkének 1. bekezdése).

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A házassági szerződés módosítható is. A módosítást ugyanolyan formában kell megtenni, mint ahogyan a szerződést megkötötték (az FC 41. cikkének 1. bekezdése).