3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házastársak házassági szerződés útján meghatározhatják a rájuk vonatkozó házassági vagyonjogi rendszert. A belga jog a házassági vagyonjogi rendszer alternatív formáiként a vagyonelkülönítési és a vagyonegyesítési rendszert ismeri. Emellett a házastársak saját belátásuk szerint is rendelkezhetnek házassági vagyonjoguk szabályozásáról, amennyiben ez nem tartalmaz közrendbe vagy jó erkölcsbe ütköző rendelkezést (Art. 1387 CC).

A vagyonelkülönítési rendszer (Art. 1466 - 1469 CC) csak kétféle vagyont ismer: az egyik és a másik házastárs vagyonát. Mindkét házastárs jövedelme különvagyon marad, azaz mindketten önállóan rendelkezhetnek saját jövedelmeikkel. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a vagyonelkülönítés mellett döntő házastársak ne rendelkezhetnének közösen vagyontárgyakkal . Az a vagyon azonban, amellyel együttesen rendelkeznek, nem „közös”, hanem inkább „osztatlan”. Ennek megfelelően a közös tulajdonra vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni (Art. 577-2 CC). A családi otthon különleges jogállását ez a rendszer is elismeri.

A vagyonegyesítési rendszerben (Art. 1453 CC) gyakorlatilag csak egyetlen közös vagyon van. A vagyontárgyak szerzési módjától függetlenül a két házastárs együttesen rendelkezik azokkal.

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági szerződés egy formalizált szerződés. A házasságkötés előtt készített házassági szerződéseket és a szerződéses vagy a törvényes házassági vagyonjogi rendszer módosításait (a házassági vagyonjogi rendszer módosítása vagy más rendszer választása) közokiratba kell foglalni (Art. 1392 CC).

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

A házasságkötés előtt létrejött házassági szerződés a házasságkötés napján lép hatályba (Art. 1391 CC). Azokra a házastársakra, akik között nem jött létre házassági szerződés, polgári házasságkötésük napjától a törvényes rendszer vonatkozik, amelyet az jellemez, hogy kizárólag a házasság fennállása alatt szerzett vagyont tekinti közösnek. A házastársak házasságuk fennállása alatt közokiratba foglalt kölcsönös megállapodás útján módosíthatják (vagy megváltoztathatják) házassági vagyonjogi rendszerüket. Lásd a 2.1. és a 3.4. pontot.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A házastársak házasságuk fennállása alatt kölcsönös megállapodás útján módosíthatják (vagy megváltoztathatják) házassági vagyonjogi rendszerüket. A módosítás nem ütközhet kötelező jogszabályi rendelkezésbe, és nem sértheti a család vagy harmadik személy érdekeit. Amennyiben azt az egyik házastárs kéri, a házassági vagyonjogi rendszert módosító szerződés megkötése előtt vagyonleltárt kell készíteni a házastársak minden ingó és ingatlan vagyonáról, valamint tartozásairól. Közjegyzői vagyonleltárra van szükség, ha a házassági vagyonjogi rendszer módosítása az előző rendszer megszűnéséhez vezet (Art. 1394 CC).