4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

U Luxemburgu, bračni ugovori postaju javni dokumenti dostavljanjem primjerka ugovora u građanski registar pri uredu državnog odvjetnika i upisivanjem u spis (članci 1018, 1026, 1129 et seqq. Novog zakonika o parničnom postupku (NZPP-a)).

Poseban režim postoji za bračne ugovore kojima se predviđa dodjela, u slučaju preživljavanja, sve ili dijela imovine koja je ušla u ostavinsku masu bračnoga druga ili koji odstupaju od zakonske raspodjele bračne stečevine, a koji su upisani u Odjelu za zemljišne knjige i ostavinsku masu.

Konačno, ako je jedan od bračnih drugova trgovac, potrebno je dostaviti primjerak bračnog ugovora u Registar trgovine i trgovačkih društava Luxemburga (članak 1020, stavak 5 NCPC).

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

U registre se upisuje još i sljedeće: prijave za odvajanje imovine, vjerodostojne isprave, rješenja o režimu bračne stečevine te posebno sve izmjene i dopune ugovora (ne dovodeći u pitanje buduću likvidaciju zajednice, ako se primjenjuje)

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Primjerci izvadaka koji su pohranjeni u evidenciji građanskog registra izdaju se svima na zahtjev. Ako je u spis dodano upozorenje o brisanju, primjerci koji se drže u registru se mogu izdati samo uz odobrenje državnog odvjetnika (članak 1129 NZZP-a). Dokumenti iz Registra trgovine i trgovačkih društava se mogu pogledati izravno na web stranici ili naručiti online(www.rcsl.lu).

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Pravni učinci upisa variraju ovisno o tome odnose li se na same ugovorne strane ili treće strane. Između ugovornih strana, izmjene i dopune stupaju na snagu od datuma javnobilježničke vjerodostojne isprave. U odnosu na treće strane, izmjene i dopune stupaju na snagu tri mjeseca nakon upisa u spis, osim ako bračni drugovi, pri ugovaranju s trećom stranom, ne obavijeste potonju o izmjenama i dopunama (članak 1397, stavak 2 GZ-a). Međutim, ove izmjene i dopune nisu obvezujuće za vjerovnike čija su prava stečena prije izmjena i dopuna (članak 1397, stavak 3 GZ-a).