7 Predviđa li vaše nacionalno zakonodavstvo posebne bračne imovinske režime za višenacionalne parove?

Osim tradicionalnih režima bračne stečevine, svi bračni drugovi mogu također odabrati francusko- njemački režim opcionalno zajednički obračunatih dobitaka bez potrebe da jedan od bračnih drugova bude državljanin Francuske ili Njemačke (vidi točku 3.1). Njemački zakon ne navodi nikakav specifičan bračnoimovinski režim za međunarodne parove.