4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

U Njemačkoj takozvani Registar režima bračne imovine vode regionalni sudovi [odnosno sudovi saveznih država ili Lander].

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

Odredbe koje odstupaju od zajedničkih obračnatih dobitaka kao zakonskoga bračnoimovinskoga režima kao i primjena inozemnoga bračnoimovinskoga režima mogu se upisati u Registar.

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Ovaj Registar je javan i može ga konzultirati svaka zainteresirana strana.

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Valjanost bračnoga ugovora ne ovisi o njegovom upisu u Registar. Međutim, za pravne učinke ugovorno uređenog bračnoimovinskog režima ili inozemnog režima bračne stečevine prema trećim osobama, nužno je, prema §1412 BGB (ako je mjerodavan, u svezi s člankom 16 stavkom 1 EGBGB), da bračni ugovor bude upisan u Registar bračnoimovinskih režima.