8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

U slučaju registriranih partnerstava (u belgijskom pravu: cohabitation legale/wettelijke samenvvoning) svaki od partnera zadržava imovinu za koju može dokazati vlasništvo. Nepodijeljena imovinska masa je ona koja je sastavljena od imovine nad kojom ni jedan od partnera ne može dokazati svoje vlasništvo (članak 1478 CC). U slučaju neregistriranoga partnerstva (u belgijskom pravu: cohabitation de fait/feitelijke samenvvoning) postoje samo dvije odvojene imovinske mase partnera.

Za svaki dug u koji je jedan od registriranih partnera preuzeo u svrhu kohabitacije njegov partner je solidarno odgovoran (članak 1477 CC). To se ne odnosi na slučaj neregistriranih partnerstava.

Nakon smrti jednog od partnera nadživjeli partner iz registriranog partnerstva dobiva pravo uživanja nekretnina koje služe obitelji kao zajednički dom uključujući predmete kućanstva (članak 745 CC). To se ne odnosi na slučaj neregistriranih partnerstava.

Registrirani partneri mogu regulirati svoje partnerstvo sporazumom. Sukladno odredbi članak 1478 in fine CC, takvi se sporazumi moraju sastaviti u obliku javnobilježničke isprave.