4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

Režim bračne stečevine i ugovori o izvanbračnoj zajednici u Belgiji se upisuju u središnji upisnik bračnih ugovora koji je državna baza podataka propisana zakonom. Digitalnim upisnikom upravlja Kraljevska federacija belgijskih javnih bilježnika.

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

U središnji upisnik se upisuju svi bračni ugovori te sve izmjene (promjene režima bračne stečevine ili promjena drugog režima) unesene nakon 1. rujna 2011. te ugovori o izvanbračnoj zajednici uneseni nakon 1. rujna 2015. koje su sastavili belgijski javni bilježnici. Osim toga, svi bračni ugovori uneseni između 1. rujna 1981. i 1. rujna 2011. također su upisani kod ugovora u kojima su obje strane još uvijek žive. Sudske odluke koje sadrže izmjene postojećeg režima bračne stečevine ili ugovora o izvanbračnoj zajednici također se upisuju. Registar ne sadrži same uredbe, nego samo metapodatke. Primjerice, taj Registar pokazuje kada su osobe koje su uključene zaključile bračni ugovor ili ga dopunile i koji je bračnoimovinski režim odabran. Upisani su i detalji strana kao i identifikacija osobe koja je sastavila taj akt ili ima skrbništvo. Sam akt i njegov stvarni sadržaj stoga ostaje povjerljiv.

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Javni bilježnici, diplomati s javnobilježničkom funkcijom, Civil law notaries, diplomats with a notary function, ovršitelji i tajnici suda mogu konzultirati upisinik. Druga javna tijela mu mogu pristupati, ali samo ako je konzultiranje nužno za izvršenje određene javne usluge. Ugovorne strane također mogu pristupiti podacima koji se odnose na njih. Treće strane moraju pokazati legitimni interes, a pristup je potrebno zatražiti pri Kraljevskoj federaciji belgijskih javnih bilježnika.

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Upisivanje u središnji Registar bračnih ugovora nema zakonskih posljedica.