6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Puolison kuollessa eloonjäävän puolison oikeudet riippuvat siitä, onko kuollut puoliso jättänyt jälkeensä testamentin vai ei. Mikäli kuollut puoliso ei ole jättänyt jälkeensä testamenttia tai jälkeläisiä, eloonjäävällä puolisolla on oikeudet koko kuolleen puolison kuolinpesään (vuonna 1965 annetun perintölain 67 pykälän 1 momentti). Mikäli kuollut puoliso ei ole jättänyt jälkeensä testamenttia mutta on jättänyt jälkeensä puolison ja lapsia, eloonjäävällä puolisolla on oikeudet kahteen kolmasosaan kuolinpesästä (vuonna 1965 annetun perintölain 67 pykälän 2 momentin a alamomentti). Mikäli kuollut puoliso on jättänyt jälkeensä testamentin ja puolison mutta ei lapsia, eloonjäävällä puolisolla on testamentin ehdoista huolimatta oikeudet puoleen kuolinpesästä (vuonna 1965 annetun perintölain 111 pykälän 1 momentti). Mikäli testamentin tehnyt puoliso kuolee jättäen jälkeensä puolison ja lapsia, eloonjäävällä puolisolla on testamentin ehdoista huolimatta oikeudet yhteen kolmasosaan kuolinpesästä (vuonna 1965 annetun perintölain 111 pykälän 2 momentti).

Asumuseron yhteydessä joko jompikumpi puoliso tai molemmat puolisot voivat vaatia toisen puolison perintöoikeuden mitätöimistä (perheoikeudesta vuonna 1995 annetun lain 14 pykälä). Eron yhteydessä puolisot menettävät puolison aseman, minkä myötä vuonna 1965 annetun perintölain mukaisia oikeuksia ei enää sovelleta. Eron ja sitä seuraavan jommankumman (entisen) puolison kuoleman jälkeen eloonjäävä (entinen) puoliso voi pyytää tuomioistuimelta osuutta kuolinpesästä, mikäli tuomioistuin pitää asiaa koskevaa päätöstä asianmukaisena ja päätyy siihen, että pyynnön tekevän puolison toimeentulosta ei huolehdittu olosuhteiden mukaisesti kuolleen puolison elinaikana (perheoikeudesta (erosta)vuonna 1996 annetun lain 18 pykälän 1 momentti). Jompikumpi puoliso tai molemmat puolisot voivat hakea tuomioistuimelta tätä pyyntöä koskevan oikeuden mitätöimistä tuomioistuimen päätöksellä eromääräystä koskevan päätöksen yhteydessä tai milloin tahansa ennen vastaavan kuoleman jälkeisen avun hakemista (perheoikeudesta (erosta)vuonna 1996 annetun lain 18 pykälän 10 momentti).