9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Perhetuomioistuimet ovat ainoita toimivaltaisia viranomaisia aviovarallisuutta koskevissa riita-asioissa. Niillä on kansainvälinen tuomiovalta, jos jompikumpi puolisoista on oleskellut Kyproksessa vähintään kolmen kuukauden ajan ennen aviovarallisuutta koskevan vaateen esittämistä.