8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Rekisteröidyn parisuhteen perustana on Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) ja se koskee erityisesti samaa sukupuolta olevia pareja. § 27c IPRG:n mukaan eri maissa asuvat rekisteröidyt kumppanit voivat vapaasti valita sovellettavan lain. Muussa tapauksessa sovelletaan sen valtion lakia, jossa parisuhde rekisteröitiin. Itävallan aviovarallisuussäädökset koskevat myös rekisteröityä parisuhdetta (§ 1217 para 2 ABGB). Myös § 13 WEG:n mukaista yhteisomistusta sekä  § 364c ABGB:n mukaista luovutus- ja kiinnityskieltoa sovelletaan rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävien henkilöiden käyttöomaisuuden sekä säästöjen ositus suoritetaan §§ 24-41 EPG:n mukaisesti perustuen §§ 81-98 EheG:hen.

Rekisteröimättömään parisuhteeseen ei ole sovelleta erityisiä omaisuutta koskevia määräyksiä ja tuomioistuimen päätöksissä §§ 81et seq EheG:n analoginen soveltaminen omaisuuden ositukseen parisuhteen purkamisen yhteydessä on torjuttu. Rekisteröimättömässä parisuhteessa elävien henkilöiden varallisuussuhteisiin sovelletaan yleisiä velvoite- ja esineoikeudellisia periaatteita.