8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Küprosel ei ole õigusakti, mis reguleeriks abieluvälist kooselu; Küprose perekonnaõigus käsitleb ainult abielupaare. Puuduvad õigusnormid, mis puudutaksid selliste inimeste abieluvara, kes ei ole abiellunud. On siiski aktsepteeritav, et abiellumata partneritele võib kohalduda konstruktiivset eestkostet käsitlev võrdsuse reegel. Seega võib partneril olla õigusi, kui on võimalik tõestada, ei mõne vara suhtes oli olemas ühine kavatsus ning partner suudab tõestada, et ta oli sellest varast kasusaaja kooskõlas konstruktiivse eestkoste üldpõhimõtetega.