8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Ainult perekonnaseadustikus ettenähtud korra kohaselt sõlmitud tsiviilabielul on samad asjaõiguslikud tagajärjed, mis on seadusega abielu puhul ette nähtud.